vattenfall (NUON) rekent ondernemers teveel!

Sinds het vrijgeven van de Nederlandse energiemarkt begin deze eeuw, zijn de energiebedrijven gesplitst in energieleveranciers en netbeheerders. Sinds de splitsing ontvangen afnemers van elektriciteit met een grootverbruikaansluiting (meer dan 3x80A (ampère)) twee afzonderlijke facturen: één voor de energielevering (maandfactuur) van de energieleverancier en één van de netbeheerder voor het beheer van het electriciteitsnet.

Vattenfall (voorheen: NUON) is een bekende Nederlandse energieleverancier. Vóór 2002 was zij zelf tevens netbeheerder. Aan sommige zakelijke grootverbruikklanten brengt Vattenfall naast het tarief voor elektriciteitslevering nog steeds een vergoeding voor het maximale gebruik van de capaciteit van de aansluiting in rekening. Dat is een vergoeding die bij het netbeheer hoort en ook door de netbeheerder in rekening wordt gebracht. Deze klanten betalen deze vergoeding dus dubbel, ofwel zij betalen een bedrag zonder dat daar een dienst tegenover staat.

Omdat het slechts één post op de specificatie van de electriciteitsrekening betreft en de post nogal technisch is geformuleerd ('vergoeding gecontr. vermogen'), hadden veel klanten dat niet door. Zij hebben deze vergoeding jarenlang ten onrechte aan NUON/Vattenfall betaald. De schades per klant variëren van enkele duizenden tot vele tienduizenden euro's, afhankelijk van de aansluiting en het aantal jaren dat men de vergoeding heeft betaald. Onder de gedupeerden bevinden zich naast veel kleine bedrijven diverse non-profit organisaties zoals sportclubs, musea, theaters, studentenverenigingen en belangenstichtingen.

De stichting NUON-Claim komt op voor de belangen van gedupeerde grootverbruikers die deze vergoeding door Vattenfall in rekening gebracht hebben gekregen. In een collectieve procedure vordert zij namens de gedupeerden de ten onrechte betaalde bedragen terug bij Vattenfall. De procedure zal spoedig aan aanvang nemen. Op deze website leest u meer over deze stichting en wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de procedure. Bent u een gedupeerde grootverbruiker en (voormalig) klant van Vattenfall, dan kunt u ook informatie vinden via deze website en/of u direct aanmelden via de aanmeldbutton hieronder.


Kortsluitingsgesprekken:

NUON-Claim in beeld

Deel 1

In deel 1 van de serie Kortsluitingsgesprekken vertelt visboer Michel Heusy, gedupeerde en deelnemer van Stichting NUON-Claim, over zijn ervaring met Vattenfall (het voormalige NUON).

Zijn winkel heeft een grootverbruikaansluiting en doordat NUON deze klanten jarenlang onterecht een kW-vergoeding heeft berekend, voelt hij zich opgelicht en doet mee aan de groepsclaim.

Gedupeerde ondernemers kunnen zich nog steeds hier aanmelden.

DEEL 2

In deel 2 van de serie Kortsluitingsgesprekken zien we George Gregoire, eigenaar van Sportcentrum Vredehof en deelnemer van Stichting NUON-Claim. Hij vertelt dat hij via media erachter is gekomen dat hij jarenlang te veel heeft betaald aan Vattenfall (het voormalige NUON) door de onterechte kostenpost op de factuur.

George is blij dat hij deelneemt aan de groepsclaim want zoals hij zelf zegt: "Als eenling ben je machteloos." Samen staan we sterk!

Bekijk hier of u ook in aanmerking komt.

DEEL 3

In deel 3 van de serie Kortsluitingsgesprekken wordt Patrick van Eetsalon van Dobben geïnterviewd. De eetsalon is sinds 2001 klant van NUON (het huidige Vattenfall) en betaalt - nog steeds - voor de onterechte kostenpost maandelijks zo'n €140,-. De schade voor de eetsalon loopt inmiddels in de tientallen duizenden euro's.

Patrick noemt het 'diefstal'. Samen met honderden andere bedrijven hebben zij zich aangesloten bij Stichting NUON-Claim en strijden zij voor hun recht.

Uw bedrijf kan zich nog steeds -via deze link - aanmelden voor de schadeclaim.

Jarenlang ben ik benadeeld door Vattenfall. Rattenval noemen we ze ook wel.


- mevrouw Lowenthal bij eenvandaag
-

Autobedrijf Lowenthal
nieuws en stand van zaken

de procedure is gestart

  31 mrt 2022 -   Amsterdam
Sinds vandaag loopt de procedure tegen Vattenfall bij de rechtbank.

EERSTE ONTWIKKELINGEN

08 sept 2022 -    Amsterdam Vattenfall is officieel in de procedure verschenen en heeft de rechter verzocht om een gefaseerde behandeling.

ZITTINGSDATUM BEKEND

03 nov 2022 -     Amsterdam
Beide partijen zullen tijdens een mondelinge behandeling de gelegenheid krijgen om hun stellingen toe te lichten. De definitieve datum daarvoor is inmiddels bekend.

VERLOOP ZITTING

19 dec 2022 -     Amsterdam
De belangrijkste vragen op de zitting waren of de stichting aan alle eisen voldoet, of het proces collectief mag worden gevoerd en zo ja, of het proces onder het oude of nieuwe collectieve actierecht valt.